Yxhage Lås & Europalarm AB

Säkert brandskydd när faran är framme

De flesta företag och offentliga lokaler har idag krav på sig att vara fullt tillgängliga – alla människor ska ha samma möjlighet till tillträde, oavsett funktionshinder. Entréer, dörrar, dörrautomatik och kodlås är sådant som kan behöva handikappanpassas för att förbättra tillgängligheten till dina lokaler. Vi hjälper med rådgivning och nödvändig anpassning.

På samma sätt är det viktigt att dina lokaler har bra utrymningsvägar och ett fungerande brandskydd. Om en brand skulle inträffa är det avgörande att alla som befinner sig i byggnaden kan ta sig ut snabbt och säkert.

Vi ser till att dina lokaler följer de krav som finns när det gäller tillgänglighet, brandskydd och säkra utrymningsvägar.

Fler lösningar för dig