Yxhage Lås & Europalarm AB

Kassaskåp och värdeförvaring med hög säkerhet

Värdeförvaring vill man inte kompromissa med.  Vare sig det handlar om viktiga dokument som måste förvaras tryggt och brandsäkert eller handlar om vapen, smycken och andra värdesaker. Vi erbjuder leverans och service av olika typer av värdeförvaring. Yxhage Lås & Europalarm AB har också den enda certifierade värdeförvaringsteknikern i Jönköpings län.

Trots att de flesta använder ordet kassaskåp så är det egentligen felaktigt. Det finns i huvudsak fyra olika kategorier av skåp, alla med olika funktion och användningsområde.

Säkerhetsskåp
Används för förvaring av vapen och hemlig handling enligt Polisens föreskrifter. Även godkända för förvaring av tobak. Saknar brandskydd.

Värdeskåp
Används för förvaring av kontanter, smycken värdehandlingar och annan stöldbegärlig egendom. Skåpen tillverkas i olika säkerhetsklasser som styr vilka värden som får förvaras i skåpet. Kan även vara brandklassade.

Deponeringsskåp och serviceboxar
Tillverkas i olika säkerhetsklasser, dessa styr vilka värden som får förvaras i skåpet.

Stöldskyddsskåp
Har ett lägre inbrottsskydd än värdeskåp. Stöldskyddskåp klass S2 kan användas för förvaring i hemmet. Finns även med brandklassning.

Fler lösningar för dig